Футболен турнир „НОВИ ЛЕГЕНДИ“

„НОВИ ЛЕГЕНДИ“ е проект на Сдружение „ФУТБОЛНО РАЗВИТИЕ“, чрез който се стремим да подобрим социалната комуникация и личния контакт между участниците. Турнирът има за цел да популяризира футболната игра.